Uutislistaukseen

Vaalitoimitus uuden seurakuntaneuvoston valitsemiseksi

Seurakuntaneuvostoon valitaan seitsemän (7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.
Vaalikelpoisuus edellyttää, että henkilö on Suomen ev.lut. kirkon jäsen, konfirmoitu ja on vähintään 18 vuoden ikäinen.
 

Ehdokaslistat tulee olla valmiina viimeistään 24.10.2022.

Seurakuntamme toimii aktiivisesti ja tarvitsee hyviä luottamushenkilöitä vaikuttamaan seurakunnan toimintaan nyt ja tulevaisuudessa.

Valitsijayhdistykset, jotka muodostuvat vähintään viidestä (5) seurakunnan äänioikeutetusta jäsenestä, toimittavat ehdokaslistat seurakuntaneuvoston asettamalle vaalilautakunnalle 24.10. klo 12.00 mennessä. Vaalilautakunta tarkastaa ehdokkaiden vaalikelpoisuuden ja laatii ehdolle asetetuista ehdokaslistan, jossa kaikki ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä. Seurakuntaneuvosto vahvistaa ehdokasasettelun.
Lisätietoja: puranen.minna@gmail.com,
vaalilautakunnan puheenjohtaja.

Lisätietoja myös Aurinkorannikon seurakunnan www -sivuilta, kohdasta: Päätöksenteko. Päätöksenteko - Aurinkorannikon seurakunta

 

17.9.2022 21.09