Usein kysyttyjä kysymyksiä rippikoulusta

 

Kuka pääsee rippikouluun ja konfirmoidaan?

Rippikouluun pääsee samana vuonna 15 vuotta täyttänyt tai täyttävä nuori. Rippikoulun suorittaminen ja konfirmaatio edellyttävät, että nuori on Suomen ev.lut.kirkon jäsen. Poikkeuksellisesti rippikoulun voi käydä vuotta aikaisemminkin, mikäli peruskoulun on aloittanut vuotta aikaisemmin. Tällöin nuorella on rippiryhmässä muita nuoria, jotka ovat samalla luokalla koulussa.

Kirkkoon kuulumattomat nuoret voivat osallistua rippikouluun, opetukseen sekä leiriin. Konfirmaatio edellyttää kuitenkin nuoren liittymistä kirkkoon.

Asun Suomessa, voinko käydä rippikoulun Aurinkorannikolla?

Rippikoulun käyminen Aurinkorannikolla edellyttää, että nuori osallistuu  opetukseen syksyllä ja keväällä sekä osallistuu leiriviikonloppuun ja muuhun toimintaan. Rippikoulua ei voi käydä etänä Suomesta käsin. Rippikoulu on tarkoitettu Aurinkorannikolla asuville suomalaisille nuorille.

Mitä hyötyä rippikoulusta on?

Rippikoulussa nuori

  • oppii uusia asioita uskosta, rukouksesta, Jumalasta ja seurakunnasta
  • tapaa muita nuoria
  • oppii tuntemaan omaa (ja vanhempiensa) uskontoa
  • saa tietoa siitä, mitä seurakunta tekee
  • saa käsitellä nuorten elämään liittyviä kysymyksiä ja keskustella luottamuksella työntekijöiden kanssa

Rippikoulun käynyt saa oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen.

Konfirmaation myötä nuori saa seuraavat oikeudet:

  • Oikeus osallistua itsenäisesti ehtoolliselle
  • Oikeus kummin tehtävään
  • 16-vuotias voi äänestää kirkollisvaaleissa
  • 18-vuotiaana voi asettua ehdolle kirkollisvaaleihin
Onko pakko olla kastettu?
Ei. Rippikoulun voi käydä, vaikkei olisi kastettu. Konfirmaatio edellyttää kristillistä kastetta ja kuulumista Suomen ev.lut. kirkkoon.
Entä jos käyn rippikoulun muualla?

Jos rippikoulu käydään jossain Suomen seurakunnassa, ensisijaisesti kannattaa olla yhteydessä heidän rippikoulunsa vetäjään ja kysellä mahdollisuuksia suorittaa seurakunnan tutustumisjakson Aurinkorannikolla. Seurakuntaan tutustuminen ja mahdollisia korvaavia tehtäviä on mahdollista suorittaa Aurinkorannikon seurakunnassa siten, kun ne sovitaan Suomen seurakunnan ja Aurinkorannikon seurakunnan rippikoulun vetäjän kesken. 

Käyn rippikoulua Suomessa. Voinko saada kerättyä kirkkokäyntimerkintöjä?

Rippikouluun kuuluu seurakuntaan tutustuminen. Aurinkorannikolla tämä tarkoittaa osallistumista kymmeneen seurakunnan tilaisuuteen. Näistä tilaisuuksista 4 pitää olla  messuja. Sen lisäksi voi osallistua kirkollisiin toimituksiin, (häihin, kasteisiin tai hautajaisiin) konsertteihin, Saapasiltoihin, tai muuhun seurakunnan järjestämään toimintaan. Tutustumisen yhteydessä kirjoitetaan aina pari lausetta siitä, mitä on oppinut erilliseen vihkoon. Osallistumista todennetaan ottamalla selfien yhdessä papin tai tilaisuuden vetäjän kanssa. 

Muualla rippikoulua käyvät

Seurakuntaan tutustuminen edellytetään myös niiltä, jotka osallistuvat rippileireihin Suomessa. Kun tutustumisjakso on suoritettu, seurakunta kirjoitaa pyydettäessä siitä todistuksen leirin järjestäjälle

Voidaanko minut konfirmoida Suomessa?
Kyllä. Ilmoittaudu rippikouluun Aurinkorannikolla ja sovi konfirmaatiosta oman kotiseurakuntasi kanssa.
Kuka on rippikoulun järjestäjätaho Aurinkorannikolla?

Aurinkorannikon seurakunnan rippikoulu on Suomen Merimieskirkko r.y.n järjestämä järjestörippikoulu. Luvan järjestämiseen antaa Helsingin Tuomiokapituli. Rippikouluryhmän rekisteröintiasioista vastaa Helsingin seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteri. Siksi rippikoululaisilta ja huoltajilta pyydetään myös valtuutusta rekisterille varmistaa, että rippikoulun osallistumisedellytykset ovat olemassa.

Unohdin ilmoittautua rippikouluun. Mitä nyt teen?

Nuorten rippikoulun kokonaiskestoksi on määritelty 80 tuntia kaikkine tehtävineen ja tapaamisineen. Jos rippikouluun unohtuu ilmoittautua, kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä rippikoulun vastuuhenkilöön. Rippikoulussa jokainen kokoontumiskerta on kuitenkin pakollinen, ja jokainen poissaolo korvataan erinäisillä tehtävillä tai ylimääräisillä jumalanpalveluksessa käynneillä / avustamisilla. Mikäli rippikoulun alkamisesta on kulunut jo yli kuukausi, ei poissaoloja voi enää korvata ylimääräisillä tehtävillä, vaan rippikoulun käynti siirtyy seuraavalla vuodelle, tai sitten rippikoulu on suoritettava jossain muualla (esimerkiksi rippikoulun suorittaminen voi olla mahdollista Suomessa).