Päätöksenteko

 

Espanjan suomalaisen

evankelis-luterilaisen kirkon toimintasääntö Espanjassa

1 luku

Seurakunnan toiminnan yleinen perusta

1 §

Manner-Espanjan suomalainen evankelis-luterilainen kirkko on Espanjan oikeusministeriön uskonnollisten yhteisöjen rekisteriin rekisteröity seurakunta, jonka espanjankielinen nimi on ”Iglesia Evangelico Luterana de Finlandia” (en España). Kirkon virallinen toimipaikka on Seurakuntakoti, joka sijaitsee osoitteessa Avenida de las Salinas 3, 29640 Fuengirola, Málaga. Kirkon pääasiallinen toiminta-alue on Aurinkorannikko. Tarvittaessa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia järjestetään Madridissa ja muualla Espanjassa sekä Portugalissa.

2 §

Seurakunnan toiminnan perustana on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus sekä kirkon ulkosuomalaistyön ja Suomen Merimieskirkon yleiset toimintaperiaatteet. Toteuttaakseen kirkon tehtävää, seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Seurakunta tekee yhteistyötä erilaisten tahojen, yhdistysten, organisaatioiden sekä eri maiden viranomaisten kanssa. Seurakunta harjoittaa hyväntekeväisyyttä, järjestää tapahtumia, kursseja ja keskustelutilaisuuksia. Seurakunta kerää varoja ja lahjoituksia sekä hyväntekeväisyyteen että omaan toimintaansa.

2 luku

Seurakunnan toiminta-alue

1 §

Seurakunnan keskeisin toiminta-alue on Aurinkorannikko. Tarvittaessa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia järjestetään Madridissa ja muualla Espanjassa.
 

2 §

Seurakunta voi tarvittaessa erillisellä sopimuksella sopia yhteistyöstä Portugalissa toimivien suomalaisyhteisöjen kanssa.

 

3 luku

Seurakunnan hallinto

Seurakuntaneuvosto

1 §

Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto ja sen tehtäviä ovat mm.

 • Edistää seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa
 • Huolehtia käytettävissä olevien yhteisten voimavarojen jakamisesta kiinnittäen erityistä huomiota jumalanpalveluselämän järjestämiseen.
 • Laatia kalenterivuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Laatia menneen toimintakauden tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus ja esittää ne seurakuntakokoukselle hyväksyttäviksi.
 • Laatia seurakunnan toiminta-avustusanomukset ja tehdä vuosittain kirkkohallituksen ulkoasiain osastolle sen edellyttämät selvitykset.
 • Avustaa ja tukea työntekijöitä heidän tehtävissään.
 • Huolehtia seurakunnan omistuksessa olevista kiinteistöistä siten, että ne pysyvät hyvässä kunnossa.
 • Tehdä päätökset kiinteistöjen ostosta tai myynnistä.
 • Valtuuttaa toimikautensa osalta johtavan papin tekemään kertaostojen, myyntien tai leasing-sopimusten osalta seurakuntaneuvoston asettamaan hintarajaan asti ulottuvat ostopäätökset ja allekirjoittaa kyseiset sopimukset.
 • Suorittaa muut tehtävät, jotka on katsottava seurakuntaneuvoston toimialaan kuuluviksi.
 • Kutsua vuosittain koolle seurakuntakokous maaliskuun loppuun mennessä.

 

Aurinkorannikon seurakunnan kirjanpitoa hoitaa Asesoría MOP Consulting.

Seurakuntakokouksen vuosittain valitsemat toiminnantarkastajat tarkastavat kirjanpidon ja seurakuntaneuvoston pöytäkirjat. Vuotuinen seurakuntakokous myöntää tili- ja vastuuvapaudet. Seurakuntaneuvoston vaalit pidetään kolmen vuoden välein, seuraavat vaalit pidetään loppuvuonna 2022. Seurakunnan toimintasääntö ja seurakuntakokousten pöytäkirjat ovat erikseen sovittavina ajankohtina seurakuntalaisten luettavissa Seurakuntakodin toimistossa.

Seurakuntalaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomen ev.lut. kirkon jäsenyyttä.