KESKUSTELUAPUA JA TUKEA PUHELIMELLA

  • Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa +358 9 2525 0111, kristelefon +358 9 2525 0112
  • Kirkon keskusteluapu Palveleva Puhelin joka ilta klo 18-24 numerossa +358 400 221 180 ja Palveleva Chat ma-pe klo 16–20
  • Aurinkorannikon AA:n auttava puhelin +34 634 386 323 klo 12–19

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa (KL 1, ' 2) on lueteltu ne tehtäväalueet, joilla kirkko toimii yhteiskunnassa:

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden  toteuttamiseksi.

Kirkkojärjestys (KJ 4, ' 3) täsmentää diakoniaa seuraavasti:

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

 

Keskusteluapu

Aurinkorannikon seurakunnan työntekijät ovat täällä sinua varten. Jos elämä painaa ja asiat tuntuvat kasaantumaan, voit tulla keskustelemaan papin tai Merimieskirkon sosiaalikuraattorin kanssa Seurakuntakodille tai Torrentuvalle. Tapaamisesta kannattaa sopia etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. 

Taloudellinen apu

Yllättävissä ja lyhytaikaisissa hätätilanteissa seurakunta voi harkinnan mukaan myöntää taloudellista apua asioiden kuntoon saattamiseksi. Seurakunta ei ole sosiaalitoimisto eikä seurakunta anna rahaa huonon toimeentulon vuoksi. Hätätilanteissa taloudellista apua annetaan pääsääntöisesti muuten kuin käteisenä sekä erikseen laadittavalla velkakirjalla, jonka henkilö maksaa myöhemmin sopimuksen mukaan takaisin.

Vertaistukiryhmät

Seurakunnan tiloissa toimii useita itsenäisiä vertaistukiryhmiä. Tällaisia ovat esim. sydän sairaiden vertaistukiryhmä ja AA -ryhmä. Avoimien ryhmien tapaamisten ajankohdat löytyvät tapahtumatiedoista ja lehti-ilmoituksista.