Seurakunta on lähellä sinua

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa (KL 1, ' 2) on lueteltu ne tehtäväalueet, joilla kirkko toimii yhteiskunnassa:

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden  toteuttamiseksi.

Kirkkojärjestys (KJ 4, ' 3) täsmentää diakoniaa seuraavasti:

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

 

 

Keskusteluapu

Aurinkorannikon työntekijät ovat täällä sinua varten. Jos elämä painaa ja asiat tuntuvat kasaantumaan, voit tulla keskustelemaan päivystävän papin kanssa kohtaamispaikkaan päivystysaikana tai tavoittaa papin puhelimitse muina aikoina. Ryöstö- ja sairastapauksissa työntekijöiden puoleen voi kääntyä ja saada sekä apua että ohjeita rikosilmoituksen tekemiseen.

 

Taloudellinen apu

Yllättävissä ja lyhytaikaisissa hätätilanteissa seurakunta voi harkinnan mukaan myöntää taloudellista apua asioiden kuntoon saattamiseksi. Seurakunta ei ole sosiaalitoimisto eikä seurakunta anna rahaa huonon toimeentulon vuoksi. Hätätilanteissa taloudellinen apua annetaan aina ei-käteisessä muodossa sekä erikseen laadittavalla velkakirjalla, jonka henkilö maksaa myöhemmin sopimuksen mukaan takaisin.

 

SOS-puhelin

Henkeä uhkaavissa tilanteissa Aurinkorannikolla toimii SOS-puhelin. Vapaaehtoisvoimin toimivan palvelun kautta saadaan äkillisissä sairastapauksissa sekä onnettomuuksissa yhteys (esim. puhelimitse) suomea ja espanjaa puhuvaan tulkkiin.

Aurinkorannikon SOS-ryhmä >>

 

Vertaistukiryhmät

Seurakunnan tiloissa toimii useita itsenäisiä vertaistukiryhmiä. Tällaisia ovat esim. omaishoitajien vertaistukiryhmä, sydän sairaiden vertaistuki ryhmä, AA jne. Avoimien ryhmien tapaamisten ajankohdat voit löytää tapahtumista. Suljettujen ryhmien ajankohdat saat selville heidän omista ilmoituksista tai mahdollisesti seurakunnan työntekijän kautta.

 

Ystäväpalvelu

Lue lisää ystäväpalvelusta >>.