Uutislistaukseen

Seurakunta tiedottaa

1.11.2021 10.00

Haluamme tiedottaa tarkemmin toiminnastamme, koska viime aikoina Aurinkorannikon ev.lut. seurakunnan toimintaan on tullut mukaan uusia yhteistyökumppaneita ja sitä kautta on tullut myös kysymyksiä seurakunnan toiminnasta ja niiden nivoutumisesta kokonaisuuteen. Eri toimijoiden mukana olo on seurakunnan toiminnan ja kehittymisen kannalta välttämätöntä ja mahdollistaa suomalaisyhteisön palvelemisen kauttamme laajemmin. Lyhyesti: Aurinkorannikon seurakunnan toiminta perustuu kumppanuuteen eri toimijoiden kanssa.

 

Aurinkorannikon ev.lut seurakunta on Manner-Espanjan suomalainen evankelis-luterilainen kirkko, joka on Espanjan oikeusministeriön uskonnollisten yhteisöjen rekisteriin rekisteröity seurakunta, jonka espanjalainen nimi on ”Iglesia Evangelico Luterana de Finlandia” (en España). Seurakunnan toiminnan perustana on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus ja kirkon ulkosuomalaistyön yleiset toimintaperiaatteet. Seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto ja sen tehtäviä ovat mm. edistää seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa sekä avustaa ja tukea työntekijöitä heidän tehtävissään. Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan kirjanpidosta, huolehtii varainhankinnasta ja taloudenhoidosta sekä kerätyistä varoista. Seurakuntaneuvosto vastaa sekä seurakunnan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta.

 

Seurakunnan kumppaneista taloudellisesti merkittävin on Kirkkohallitus, joka maksaa kahden 100% papin palkan ja 60% olevan kanttorin palkan Aurinkorannikolla (työtä tehdään laajemminkin koko manner-Espanjassa, etenkin kesäaikaan sekä Portugalissa). Pappien työsuhde on Kirkkohallitukseen, samoin esimies on Kirkkohallituksessa.  

 

Merimieskirkon sosiaalityö on teille tuttua. Merimieskirkko toimii itsenäisesti sekä Suomessa, maailmalla laajemminkin, mutta nykyisin myös Espanjassa Aurinkorannikolla. Merimieskirkko on samaan aikaan yksi Kirkon ulkosuomalaistyön ja sitä kautta Aurinkorannikon ev.lut. seurakunnan tärkeä yhteistyökumppani. Heillä on tarjota mittavat resurssit sosiaalityöhön. 1.6.2023 yhteistyö tiivistyy entisestään, koska Merimieskirkko alkaa hallinnoimaan Kirkon ulkosuomalaistyötä Espanjassa, vuoden 2025 alusta kaikkialla maailmassa. 1.6.2023 Aurinkorannikon ev.lut. seurakunnan pappien ja kanttorin työsuhteet siirtyvät Kirkkohallituksesta Merimieskirkon alaisuuteen.  

 

Toinen uusi toimija Merimieskirkon lisäksi on Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry., joka on perustettu Suomeen tukemaan seurakunnan taloutta nyt ja tulevaisuudessa. Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry (y-tunnus 3105189-8) on saanut toimintaansa varten Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan (RA/2020/1072). Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry:n kautta on saatu vuodeksi 2021 osa-aikainen toimistosihteeri seurakuntaan. Tehtävän palkkaus on saatu Suomen valtiolta 100% TE-tuen kautta. Osa-aikaisen sihteerin virkaa ei ole siis rahoitettu Kirkkohallituksen toimesta eikä Aurinkorannikon suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan varoista. Kesällä 2021 järjestettiin kesäpäivät Suomessa ja säännöllistä toimintaa järjestetään verkossa säännöllisesti useamman kerran kuukaudessa. Lisäksi Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry on avustanut seurakuntaa joissakin laitehankinnoissa (esim. striimauskamera).

 

Tämän lisäksi seurakunta ostaa mm. kirjanpitopalvelut paikalliselta suomalaiselta yrittäjältä. Toimimme tämän lisäksi yhteistyössä monien suomalaisten yhdistysten, organisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Tänä syksynä seurakunnalla on jälleen kolme sosionomiopiskelijaa DIAKista tekemässä harjoittelua seurakunnassa.    

 

Seurakunnan ehdottomasti tärkein voimavara on kuitenkin vapaaehtoiset, jotka mahdollistavat seurakunnan laajamuotoisen toiminnan eri muodoissaan. Ilman vapaaehtoisia ei olisi aktiivista ja toimivaa seurakuntaa. Tästä olemme loputtoman kiitollisia vapaaehtoisille! Tällaisella vahvuudella palvelemme Aurinkorannikon seudun väestöä. Olet tervetullut tutustumaan meihin 3.11. klo 14 sekä toivotamme sinut mukaan myös toimintaamme!