Uutislistaukseen

Alttari, jossa kaksi palavaa kynttilää ja risti. Alttaritauluna seurakunnan muuttolintu-tunnus

ARMOA JA AURINKOA – AURINKORANNIKON SEURAKUNNAN UUTISIA

14.10.2021 18.06

ARMOA JA AURINKOA – AURINKORANNIKON SEURAKUNNAN UUTISIA

 

Elämä Aurinkorannikolla alkaa palautua vähitellen samoihin uomiin kuin ennen koronapandemiaa. Jumalanpalveluksiin on osallistunut jälleen suuri määrä ihmisiä, seurakuntakodin kahvila on auki useana päivänä viikossa ja erilaista toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan ahkerasti. Moni asia on palautunut jossain määrin ennalleen, mutta joissakin asioissa olemme joutuneet tekemään isoja ratkaisuja.  

 

Pacosintupa sekä lapsille ja lapsiperheille suunnattu toiminta

Meille on tullut muutamia kyselyjä siitä, miksi seurakunta on luopunut Pacosintuvasta ja siellä toimineesta lastenkerhotoiminnasta. Aurinkorannikon seurakunta on hyvin pahoillaan siitä, että lastenkerhotoiminta on jouduttu toistaiseksi keskeyttämään.

 

Lapsille ja perheille suunnattua toimintaa ei ole tarkoitus lopettaa. Pacosintuvan perhekerhot on siirretty seurakuntakodille. Nyt seurakunnalla on mahdollista tarjota kerhoon osallistuville ilmainen lounas, joka toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Perhekerhot järjestetään seurakunnan aukioloaikojen puitteissa, jolloin perheet saadaan osaksi elävän seurakunnan arkea. Lapsille on myös järjestetty usean neliön leikkinurkkaus alttarin viereen, jotta seurakuntakoti voisi olla paikka, joka palvelee perheitä kaikkina aukioloaikoina ja kaikissa tilaisuuksissa. Myös lapsikuorotoiminta on aloitettu.

 

Erilaisia lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa edelleen järjestetään ja kehitetään aktiivisesti. Tänäkin syksynä on suunnitteilla järjestää puuhapäivä perheille, joka viimeisimmillä järjestyskerroilla keräsi noin 250 osallistujaa. Hyvä sijainti ja kulkuyhteydet seurakuntakodille mahdollistavat tapahtumien järjestämisen perheille täysin erilaisella volyymilla kuin ennen. Pacosintupa ei tällaista mahdollistanut, vaikkakaan siitä ei olisi haluttu luopua. Toiminnan päättymiseen Pacosintuvalla on vaikuttanut moni eri asia, jotka haluamme kertoa avoimesti tarkemmin.

 

Lastenkerhontoiminnan luvat

Seurakunta on ostanut ostopalveluna kerhotoiminnan ohjaamisen suomalaiselta yrittäjältä. Tämä sopimus päättyi vuoden 2021 toukokuun lopussa. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti tarkistaa Fuengirolan kaupungilta toimintaan vaadittavien lupien ajantasaisuuden. Saamamme ohjeistuksen mukaan nykyisellä ludoteca -luvalla toimintaa ei voinut enää jatkaa. Ludotecat voivat avata vasta kouluajan päätyttyä eli ludotecaa ei saa avata kouluaikana (’horario lectivo escolar’). Koulujen loma-aikana ludotecan voi avata aamusta alkaen. Ludoteca on tarkoitettu vain harrastetoimintaa varten, ei opetustoimintaa varten. Kysyimme myös samassa yhteydessä perusvaatimukset lastentarhalle/päiväkodille. Saamamme ohjeistus on seuraava: Tila on varattava yksinomaan lastentarhatoimintaa varten, eikä siinä saa harjoittaa muuta toimintaa edes lastentarhatoiminnan päätyttyä. Lastentarhatoiminnalla on tarkkaan määritellyt säännöt tilojen suhteen. Tilan tulee täyttää seuraavat normaalit kaupungin avauslupaa varten asetetut vaatimukset: akustinen suojaus, invasisäänkäynti, invavessa yms. liikuntarajoitteisille tarkoitetut tilat, hygieeniset vaatimukset jne. 2–3-vuotiaille on oltava osaston yhteydessä oma wc, jossa on kaksi pesuallasta ja kaksi pönttöä. Henkilökunnalle on oltava oma, erillinen wc, jossa on vähintään yksi wc, yksi pesuallas ja yksi suihkutila. Osastojen tilatarve: 2 m2/lapsi, vähintään 30 m2. Ruuanvalmistukselle on oltava oma erillinen tila. Lisäksi tarvitaan kaikkia osastoja varten yhteinen monitoimitila, jonka vähimmäispinta-ala on 30 m2. Osastoille on varattava yhteinen ulkopiha vähimmäisalaltaan 75m2. Vaatimukset henkilökunnalta: Lastentarhan henkilökunnalla on oltava opetusalan tutkinto erikoisalanaan esiasteen koulutus tai vastaava. Samoin on lastentarhassa oltava vähintään yksi opetusalan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon suorittanut. Kullakin osastolla on oltava vähintään yksi ammattikorkeakoulutasoinen henkilö ja jokaista kuutta osastoa varten on oltava vähintään yksi yliopistotasoinen henkilö. Lastentarhalla on oltava palvelusopimus lastenlääkärin ja psykologin kanssa. Pacosintuvan sisätilat ja piha-alue eivät vastaa nykyisellään päiväkodille/lastentarhalle asetettuja vaatimuksia.

Diakonissalaitos on laittanut Pacosintuvaan myyntiin

Edellä mainittujen syiden lisäksi toiminnan lopettamiseen Pacosintuvalla nopealla aikataululla vaikutti saamamme tieto, että kiinteistön omistaja Diakonissalaitos, on laittanut koko kiinteistön myyntiin. Diakonissalaitos ei neuvotellut asiasta seurakunnan kanssa missään vaiheessa, joten emme myöskään voineet siihen vaikuttaa mitenkään. 

 

Koronapandemian vaikutus seurakunnan omaan varainhankintaan

Seurakunnan taloustilanne heikkeni ja erityisesti oma varainhankinta pieneni koronapandemian vuoksi vuonna 2020 n. 65 000 euroa verrattuna vuoteen 2019. Oman varainhankinnan merkittävä pieneminen vaikuttaa yleisellä tasolla koko seurakunnan toimintaan ja siihen, millaisia toimintoja seurakunnalla on tällä hetkellä mahdollisuus tarjota. Jatkon suhteen olemme toiveikkaita, että taloustilanne muuttuu paremmaksi suomalaisten palatessa Aurinkorannikolle.      

 

Seurakunnan toiminta Torremolinoksessa

Toiminta Torrentuvalla käynnistyy syyskauden 2021 osalta keskiviikkona 20.10. klo 11.00 vapaaehtoisten kokoontumisella. Toivomme kaikkien Torrentuvan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden osallistumista tilaisuuteen. Torremolinoksessa tapahtuvan työn osalta seurakuntanneuvosto on päättänyt, että Torrentupa myydään ja etsitään jatkotoimintaa varten vuokratila Torremolinoksen keskustasta/muusta paremmasta paikasta, joka voisi laajemmin palvella alueella asuvia suomalaisia. Torrentuvan sijainti on saamamme käyttäjäpalautteen mukaan tällä hetkellä huono. Seurakunnan toimintaa Torremolinoksessa on tarkoitus kehittää Diakonia-ammattikorkeakouluopiskelijoiden Heidi Kanasen ja Kiia Wadènin 2020 tekemän laajan kyselytutkielman ”Torrentuvan tulevaisuus - Aurinkorannikon seurakunnan uudet toimintatavat Torremolinoksessa” -raportin mukaisesti. Raportti on saatavilla seurakunnasta tai se voidaan pyydettäessä lähettää sähköisesti.

 

 

 

Jumalanpalveluselämä muualla kuin Seurakuntakodilla

Espanjassa koronapandemia on vaikuttanut suuresti eri tilojen käyttömahdollisuuksiin. Sama koskee myös kirkkotiloja. Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi seurakunta on keskittänyt toistaiseksi jumalanpalvelukset omiin tiloihin. Käyttämiemme katolisten kirkkojen tilat ovat olleet suljettuina yleisöltä kokonaan tai osittain koronapandemian alkamisesta lähtien. Tilojen käyttöä on valvottu viranomaisten taholta tarkasti.

Valvontakamerakuva Los Bolichesin 
kat. kirkosta 5.10.2021

 

Edelleen syyskaudella 2021 kirkkotilojen käyttöä säätelevät kokoontumisrajoitukset, jotka vaikuttavat siihen, kuinka monta ihmistä voi osallistua jumalanpalvelukseen tai muuhun tilaisuuteen.

 

Kuluneen syksyn aikana olemme käyneet keskustelua Malagan hiippakunnan alueella käyttämiemme kirkkojen työntekijöiden kanssa siitä, missä määrin voimme jatkossa heidän tilojaan käyttää. Esimerkiksi suosituin vihkipaikkamme, Mijaksen kappeli, on tänä syksynä jälleen avattu yleisölle.

 

Jumalanpalveluksia järjestetään jatkossa myös Los Bolichesin kat. kirkossa, jota voimme käyttää kerran kuukaudessa. Syksyn jumalanpalvelukset ovat 31.10., 28.11., 25.12. klo 17.00.

 

Jumalanpalvelustoimintaa on myös

 

  • Nerjassa: Kauneimmat joululaulut -messu 9.12.2021 klo 14.

 

  • Torremolinoksessa 5.12.2021 klo 15 Kauneimmat joululaulut sekä jouluaaton jumalanpalvelus 24.12.2021 klo 15.

 

  • Myös Arroyo de la Mielin kat. kirkossa järjestetään 19.12.2021 klo 15 Kauneimmat joululaulut -messu.

 

 

 

 

Aurinkorannikon seurakunta katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen ja haluaa toiminnallaan tavoittaa mahdollisimman laajasti Aurinkorannikolla asuvia ja liikkuvia suomalaisia sekä kertoa, että Taivaallinen Isä kulkee heidän kanssaan elämän eri käänteissä.

 

”Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta, ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa kasvaa.”

Psalmit 84:6–8

 

 

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

 

Juha Savolainen                                                       Tarmo Niemi                                                             Jarmo Karjalainen

Seurakuntaneuvoston                                          Seurakuntaneuvoston                                          Johtava pappi

puheenjohtaja                                                         varapuheenjohtaja