Uutislistaukseen

Seurakuntakokous pidetään Srk-kodilla 30.9. klo 12.00

9.9.2020 20.21

COVID -19 pandemian vuoksi siirtynyt seurakuntakokous pidetään poikkeuksellisesti vasta nyt syyskuussa. Yleensä seurakuntaneuvosto kutsuu koolle vähintään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä seurakuntakokouksen, joka on seurakunnan yleiskokous.

Se hyväksyy yksinkertaisella äänten enemmistöllä säännöt, sääntömuutokset ja vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion, sekä hyväksyy tilinpäätöksen, joka pitää sisällään tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon ja päättää tili– ja vastuuvapauden myöntämisestä Seurakuntaneuvoston jäsenille. Seurakuntakokouksen jäsenillä on kullakin yksi ääni käytössä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Äänestyksissä päätökseksi tulee yksinkertaisen äänienemmistön mukainen päätös.