Uutislistaukseen

SEURAKUNTANEUVOSTON TÄYDENTÄMINEN SEURAKUNTAKOKOUKSESSA

Seurakuntakokous päätti pitämässään kokouksessa 30.3.2023 täydentää seurakuntaneuvoston kokoonpanoa ja suoritti ehdokkaiden välillä vaalin. Yksi seurakuntakokoukseen osallistunut vaati, että kaikkien äänioikeuttaan käyttävien vaalikelpoisuus tarkastetaan. Kokous päätti toimia vaaditulla tavalla. Äänioikeuttaan käyttäneiden vaalikelpoisuus on tarkistettu Suomen ev.lut. kirkon jäsenrekisteristä.

 

Seurakuntaneuvosto totesi kokouksessaan 13.4.2023, että vaaleissa annettiin yhteensä 69 ääntä

ja että kaikki äänestäneet olivat tarkastuksen jälkeen äänioikeutettuja sekä vahvisti vaalin tuloksen.

Seurakuntaneuvoston täydennys:

Annetut äänet:

Pauli Tuohioja, 28 ääntä                      valittu

Tuula Veijalainen, 12 ääntä                 valittu

Pentti Äijö, 6 ääntä                              valittu

Iiro Permikangas, 6 ääntä                   valittu

Anna-Leena Lahtinen, 6 ääntä            valittu, 1.varasija

Paula Myllykoski, 3 ääntä                   valittu, 2.varasija

 

Pentti Mattila, 3 ääntä                         ei valittu

Tiina Niiniaho, 3 ääntä                        ei valittu

Heikki Poutanen, 2 ääntä                    ei valittu

Seurakuntakokouksen äänten laskennan suorittivat valitut pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Sakari Nurmesviita ja Tarmo Niemi. Äänten mentyä tasan suoritettiin arvonta samaan äänimäärään päätyneiden ehdokkaiden välillä. Arvonnan tulokset näkyvät edellä olevassa seurakuntaneuvoston täydennyksessä. Äänten laskennassa olivat mukana myös seurakuntakokouksen puheenjohtaja, siirtolaispastori Hannu Koskelainen ja seurakuntaneuvoston sihteeri Rebekka Kinnunen.

Jarmo Karjalainen

Johtava pappi

13.4.2023 14.27